POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN

 1. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: iblackout.pl przez firmę SLS Piotr Ławiński, ul. Grodzieńska 4/8 m. 74, 94-016 Łódź, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 65823, NIP 727-262-86-96, Regon 100840004.

 2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Klientów informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu. W tym też celu podejmuje wszelkie niezbędne i konieczne działania.

 3. Dane zbierane są przez Sklep internetowy w celu:

-realizacji zamówienia;

-umożliwienia prawidłowej rejestracji i składania zamówień;

-zapewnienia dostępu do wszystkich funkcjonalności sklepu;

-wysyłania korespondencji związanej z zamówieniami;

-przedstawienia oferty sklepu po uzyskaniu uprzedniej zgody Kupującego;

 1. Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny wyłącznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze stron internetowych sklepu. Regulamin plików Cookies znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Informacja - http://iblackout.pl/content/3-polityka-prywatnosci

 2. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane po zakończeniu korzystania ze Sklepu w celu ułatwienia korzystania z Witryny.

 3. Kupujący ma prawo do zablokowania instalacji plików cookies i do usunięcia przechowywanych plików za pomocą zakładki „opcje” znajdującej się w przeglądarce internetowej (np. Google, Firefox Mozilla).

 4. Sklep internetowy gromadzi dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. plików dziennika i logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Z kolei Podstrony internetowej strony Sklepu mogą zawierać elektroniczne obrazki, które pozwalają na pobranie informacji takich jak numer URL strony, rodzaj przeglądarki. Sklep Stosuje tego rodzaju rozwiązania w celu ustalenia stopnia zainteresowania towarami Sklepu. Należy zaznaczyć, że dane te są anonimizowane, tj. nie podlegają łączeniu z personaliami Kupujących.

 5. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego system informatyczny witryny zbiera następujące dane osobowe Kupujących:

  1. nazwisko i imię - niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;

  2. adres zameldowania na pobyt stały- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

  4. adres poczty elektronicznej - niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;

  5. numer telefonu - niezbędne w celu realizacji zamówienia;

  6. hasło - niezbędne w celu rejestracji w witrynie;

  7. numer NIP w przypadku przedsiębiorstw - niezbędne w celu realizacji zamówienia;

  8. nazwa i ilość zamówionych towarów - niezbędne w celu realizacji zamówienia;

  9. wartości i daty zamówień - niezbędne w celu realizacji zamówienia;

 6. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Kupującego. Jednocześnie jest konieczne do świadczenia usług na rzecz Kupujących.

 7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z obsługą sklepu poprzez e-mail: tkaninySLS@gmail.com lub numeru telefonu 537-111-114

 8. Poprzez zapisanie się do newslettera Kupujący wyraża dobrowolnie zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail w celach marketingowych produktów sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 9. Udostępnione dane przetwarzane będą wyłącznie w siedzibie firmy, za pomocą oprogramowania sklepu.

 10. Sklep internetowy zabezpiecza dane Kupujących i chroni przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Sklep Stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W tym celu Sklep stosuje m.in. połączenie szyfrowane z certyfikatem SSL, przechowywanie haseł w bazie danych w formie zaszyfrowanej.

 11. Połączenia związane z wykonywaniem przez Kupującego płatności elektronicznych, podawania danych osobowych (podczas rejestracji, składania zamówień), następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 12. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i chronienia loginu i hasła ustalonego w jego zarejestrowanym koncie w Sklepie. Jednocześnie nie powinien udostępniać tego rodzaju danych osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Kupującego osobom nieuprawnionym zaleca się każdorazowe wylogowanie z konta użytkownika Sklepu po zakończeniu korzystania z Witryny.

 13. Kupujący ma możliwość podglądu i edycji danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomni hasła lub w razie wystąpienia innych problemów z logowaniem, należy powiadomić o tym Sklep w drodze e-mail: tkaninySLS@gmail.comcelem odzyskania lub zmiany tychże danych.

 14. Kupujący ma w każdym czasie prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Dodatkowo ma możliwość złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych Sklepu. Zastrzeżenia w tym zakresie powinny być zgłaszane w drodze e-mail : tkaninySLS@gmail.com

 15. W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób kontrolowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 16. Pytania i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres kontaktowy: tkaninySLS@gmail.comlub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji: 537-111-114.